0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec

KROKOVAČKA

Zakráčaj si so svojím lekárom

v piatok 19. mája 2023 Kuchajda Bratislava

Iniciátorom Krokovačky je Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), ktorej cieľom a predmetom činnosti je okrem iného aj podporovať myšlienky a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a realizovať jej ciele pri rozvoji primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, pestovať úctu k lekárskemu povolaniu a jeho vykonávateľom. Medzi významné ciele patrí aj spolupráca na čo najširšom základe (ústredné a regionálne štátne orgány, odborné spoločnosti, občianske združenia, pacientske organizácie) na realizácii celospoločenských preventívnych programov a podieľať sa na výchove pacientov z hľadiska podpory zdravia, prevencie, včasnej diagnostiky a liečby ochorení.

SSVPL si ako svoju vlastnú akciu na prevenciu vytvorilo podujatie Krokovačka. Na akcii venovanej prevencii lekári vychádzajú zo svojich ambulancií do prírody a kráčajú pre zdravie so svojimi pacientmi.

KROKOVAČKA

Zakráčaj si so svojím lekárom

v piatok 19. mája 2023 Kuchajda Bratislava

Iniciátorom Krokovačky je Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva (SSVPL), ktorej cieľom a predmetom činnosti je okrem iného aj podporovať myšlienky a odporúčania Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) a realizovať jej ciele pri rozvoji primárnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku, pestovať úctu k lekárskemu povolaniu a jeho vykonávateľom. Medzi významné ciele patrí aj spolupráca na čo najširšom základe (ústredné a regionálne štátne orgány, odborné spoločnosti, občianske združenia, pacientske organizácie) na realizácii celospoločenských preventívnych programov a podieľať sa na výchove pacientov z hľadiska podpory zdravia, prevencie, včasnej diagnostiky a liečby ochorení.

SSVPL si ako svoju vlastnú akciu na prevenciu vytvorilo podujatie Krokovačka. Na akcii venovanej prevencii lekári vychádzajú zo svojich ambulancií do prírody a kráčajú pre zdravie so svojimi pacientmi.

HISTÓRIA

2022

Konečne bez obmedzení sme opäť spoločne kráčali na podporu zdravia. Stretli sme sa na Kuchajde 20.5. aby sme oslávili Medzinárodný deň rodinných lekárov. Krokovačka je príležitosť pre pacientov a  lekárov stretnúť sa mimo ambulancie a spoznať sa aj inak, nie len cez diagnózy. Počasie nám prialo a tak Krokovačka 2022 priniesla radosť, zdravý pohyb, príjemne strávený čas a aj zopár výhier v tombole. Už teraz sa tešíme na budúci rok.

2021

Covid spoločne kráčanie zrušil, ale lekári sa nevzdali peknej myšlienky. Ani stále trvajúca pandémia neodradila lekárov, aby opäť 19.5. na svoj Medzinárodný deň rodinných lekárov išli a odkráčali si symbolických 2021 krokov. Bratislava (Sad Janka Kráľa) a Košice (park) sa stali miestom, kde sa lekári stretli spolu s kolegami špecialistami na zdravý životný štýl a novinármi a prostredníctvom telemostu sa spojili pre zdravie ich aj ich pacientov.

2020

V januári v roku 2020 Kráčanie pre zdravie lekárov s pacientmi „dostalo“ názov – Krokovačka, svoje vlastné logo a ambíciu, aby si v Bratislave na Kuchajde a v Košiciach v parku odkráčali lekári s pacientmi svoje spoločné kilometre 19.mája na Medzinárodný deň rodinných lekárov. Covid spoločne kráčanie zrušil, ale lekári sa nevzdali peknej myšlienky. Odkráčali si pre zdravie sami vo svojich regiónoch a vznikla z toho hymna Krokovačky.

2019

Myšlienka spoločného eventu lekárov a pacientov na osvetu zdravého životného štýlu vznikla v roku 2019, kedy Bratislava a SSVPL hostila v júni viac ako 2300 lekárov z celého sveta na svetovom kongrese všeobecných lekárov WONCA 2019. Workshop WONCA WALKING s Matejom Tóthom, mal obrovský úspech a vznikla chuť osláviť v budúcnosti Medzinárodný deň rodinných lekárov Kráčaním pre zdravie spolu s pacientmi.

PROGRAM

13:00

Prezentácia účastníkov

13:10

Otvorenie podujatia

13:30

Prvé kráčanie okolo jazera Kuchajda

14:00

Druhé kráčanie okolo jazera Kuchajda

14:30

Tretie kráčanie okolo jazera Kuchajda

14:45

Tombola

15:00

Ukončenie podujatia

INFORMÁCIE

Podujatie Krokovačka 2022 sa uskutoční na Kuchajde v Bratislave od 13.00 do 15.00 hodiny. Prezentácia účastníkov sa uskutoční pri amfiteátri (vchod od VIVO!). Kráčať sa bude okolo jazera Kuchajda.

PRIHLÁSENIE

Som lekár

Si lekár? Máš záujem aktívne sa zúčastniť podujatia Krokovačka 2022? Ako odmenu ti ponúkame lístok na predstavenie Radošinského naivného divadla dňa 20.5.2022 o 19.00 hodine na predstavenie Mužské oddelenie.

Prihlasovací formulár

Chcem ísť kráčať

Máte záujem aktívne sa zúčastniť podujatia Krokovačka 2022? Predregistrujte sa, a ako odmenu vám ponúkame okrem dobrého pocitu aj dva lístky do tomboly. Uľahčíte si tým prihlasovanie priamo na mieste a môžete sa venovať programu, ktorý tam bude.

Prihlasovací formulár

Prvých 100 účastníkov Krokovačky získa knihu V ambulancii máme zlatú rybku. Knihu plnú príbehov z ambulancie všeobecného lekára. Autorkou je MUDr. Zuzana Mojzešová.

PARTNERI

Hlavní partneri

Páči sa nám myšlienka prevencie ochoreniam pohybom, preto sme sa rozhodli podporiť toto milé podujatie. Pravidelným pohybom, napríklad aj krokovaním, ochránite vaše zdravie a váš krvný tlak bude ideálny 😊 Tešíme sa vás na Kuchajde 20.5. kde vám radi zmeriame váš tlak.

Poskytujeme a zabezpečujeme ľuďom v každej etape života kvalitné portfólio liekov a výživových doplnkov www.klubzdravia.sk. Nie len liečba, ale aj prevencia pred ochoreniami je dôležitá, a preto participujeme na všetkých akciách, ktoré podporujú zdravý životný štýl. Tešíme sa, že budeme súčasťou  podujatia „KROKOVAČKA“ , ktorá je  prvým krokom k zmene myslenia, k pohybu, k zdraviu.

Ako Slovenská farmaceutická spoločnosť  sa už viac ako 30 rokov staráme o zdravie ľudí. Robíme to prostredníctvom nášho lieku, ale aj výživových doplnkov na podporu imunity,  zdravia kostí, kĺbov a šliach. Preto vždy radi podporíme aktivity smerujúce k prevencii zdravia a informovania verejnosti o dôležitosti aktívneho pohybu.

Je nám cťou byť partnerom podujatia KROKOVAČKA, ktoré podporuje vzťah medzi lekárom a pacientom, pretože súčasná neľahká doba a najmä obdobie pandémie prináša nový pohľad na definovanie vzťahu  pacient – lekár.  Naša poisťovňa PREMIUM Insurance Company Ltd. poskytuje komplexné krytie pre všeobecných a praktických lekárov, ich zodpovednosť z výkonu povolania, ambulancie, ochranu osobných údajov pacientov a ďalšie riziká. Želáme všetkým účastníkom KROKOVAČKY čo najviac odkráčaných kilometrov a mnoho vzájomných úspechov.

My sme Viatris. Naším poslaním je umožniť ľuďom žiť zdravšie v každej fáze života a zlepšovať prístup pacientov k liekom. Prinášame nielen široké spektrum kvalitných liekov, ale podporujeme aj miestne komunity, pacientske organizácie a aktivity lekárov. Obzvlášť v tejto po-covidovej a digitálnej dobe si uvedomujeme, že „udržať krok“ medzi pacientom a lekárom, nebýva vždy ľahké. Preto sme hrdí, že môžeme byť súčasťou tejto krásnej myšlienky, ktorá spája lekárov so svojimi pacientami, lebo pre budúcnosť slovenského zdravotníctva je vzájomná úcta a dôvera jeden z hlavných pilierov.

Našou hlavnou úlohou je umožniť ľuďom viesť zdravý a kvalitný život. Pohyb prispieva k prevencii kardiovaskulárnych ochorení a preto sme sa rozhodli podporiť tento prospešný projekt ako partner SSVPL.

Podporovatelia

Sme radi, že môžeme podporiť podujatie, ktoré sa podieľa na výchove pacientov z hľadiska zdravia, prevencie, včasnej diagnostiky a liečby ochorení. Ako podporovatelia tejto originálnej myšlienky sa tešíme na toto stretnutie plné inšpiratívnych osobností a nabitého programu.

Radošinské naivné divadlo podporuje  SSVPL a akciu KROKOVAČKA.  Lekárom sa poďakuje predstavením „Mužské oddelenie“.

Všeobecní lekári sa stretnú so svojimi pacientmi v Bratislave na Kuchajde aby si zakráčali pre zdravie na akcii KROKOVAČKA. Rozhodli sme sa podporiť túto originálnu myšlienku ako podporovateľ podujatia a tešíme sa na stretnutie so všetkými zúčastnenými.

Produktoví partneri

Gabel je špecialista na výrobu palíc pre Nordic Walking, Treking, Trail Running a zimné športy, ktoré využívajú nielen športovci svetových pohárov, ale aj pacienti ako zdravotnícku pomôcku. Od 1.6.2022 si ich môžete zakúpiť aj na špecializovanom portáli pre všetkých walkerov www.go-noow.sk

Staňte sa partnerom KROKOVAČKA 2022

Okrem dobrého pocitu z kráčajúcich ľudí pre svoje zdravie získate aj množstvo benefitov.

KONTAKT – PARTNERSTVO

I.D.L. Company
Marcela Idlbeková, idl@idl.sk, 0918 569 890

KONTAKT – PARTNERSTVO, MARKETING, ORGANIZÁCIA

Advantage, spol. s r.o.
Barbora Žiačiková, ziacikova@advantage.sk, 0903 422 119